AWARDS

Blog dorado thanks to Veva


Tu blog me inspira thanks to Veva


Liebster award thanks to Grace and Lennnair


Premio dardos thanks to Grace


Best blog Award thanks to Helena Braut and to Sunnypatri

Bronze award item thanks to Truendy

Versatile Blogger Award thanks to Selma